πατήστε στη φωτογραφία

για να δείτε περισσότερα

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

Διαθέτουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής για την κατασκευή μιας ευρείας γκάμας από ελατήρια πιέσεως, κυλινδρικά και κωνικά, με ή χωρίς τροχισμένα άκρα.